Podminky – FOTO

Podmínky publikování, hlasování a získání případných výher v sekci FOTO

 • Podmínky stanovuje výhradně web FPVMANIA (dale jen FPVMANIA).

 • Pro účast v soutěži (anketě) je nutná bezplatná registrace uživatele s jeho „nickem“ , a funkčním emailem.

 • Uživatel, který dá k dispozici své fotografie, videa a jiné soubory na tento web, (dále jen soubory) činí tak dobrovolně a nemá žádný nárok na odměnu za jejich zvěřejnění.

 • FPVMANIA nepřebírá žádnou zodpovědnost za následné nekontrolované šíření souborů po internetu třetí stranou a uživatel nemůže nárokovat žádnou odměnu ani kompenzaci za jejich únik či zneužití.

 • FPVMANIA může tyto soubory kdykoliv z webu odstranit, bez souhlasu uživatele.

 • Komunikace mezi uživatelem a FPVMANIA není-li v konkrétním případě dohodnuto jinak, probíhá výhradně přes email uvedený při registraci resp. aktuálně uvedený u profilu uživatele a k tomu určenou emailovou adresou FPVMANIA.

 • Případná předem vyhlášená soutěž o drobné ceny (trika, popruhy na vysílače, samolepky apod) je pouze doplňkovým produktem a účast v soutěži nelze nárokovat pouhým zasláním a uvěřejněním souborů.

 • Veškeré oznámené výhry jsou, vždy označené logem dle uvážení FPVMANIA.

 • Výhry zasíláme zdarma pouze po ČR, na adresu dohodnutou s výhercem výhry – způsob dopravy určuje výhradně FPVMANIA.

 • Při podezření o zmanipulování hlasování (databáze FPVMANIA, logy provozu apod) je FPVAMNIA oprávněna výhru nevydat, popř. Ji postoupit uživateli na následném místě.

 • FPVMANIA nenese žádnou zodpovědnost za zmanipulování soutěže úmyslným zkreslením výsledků anket a uživatel nemůže požadovat náhradu za případnou ztrátu pozice opravňující cenu získat.

 • Každý registrovaný uživatel smí hlasovat pouze jednou ve vyhlášené soutěži pro určený čas soutěže a pouze pro jeden produkt (setup, video apod).

 • Výhru nelze reklamovat.

 • Soubory musí být výhradně vlastní – nelze publikovat soubory z internetu jiných uživatelů.

ZÁVĚREM:

V první řadě jde o zábavu, o zpestření a malou odměnu za čas, který tomuto koníčku věnujete, tak pevně věřím, že se nebudete pokoušet o zmanipulování anket a to jakýmkoliv způsobem a, že i neúspěch Vám přinese radost.

Jsme lidi, tak se tak zkusme chovat, alespoň mezi sebou, kde nás všechny spojuje jedna vášeň.

FLY or DiE

FPVMANIA